Централен офис:

гр. Варна, ул. Каварна 10

Изберете език:

Triumf automotive
Адрес: гр. Варна
ул. Каварна 10
Телефони: +359 888 384 941
(офис мениджър)

Няколко думи за "Transftriumf Group KDA"

Транстриумф Груп КДА е акционерно дружество с близо 30-годишен опит в областта на обществения превоз на пътници във Варна. Дружеството е правоприемник на дейността на двама еднолични търговци, започнали дейност със същият предмет през далечната 1991г.

Навлизането на Дружеството на този пазар разчупва съществуващия в онзи момент модел на транспортното обслужване в третия по големина български град – Варна, и полага началото на навлизане на частната инициатива в сферата на градските превози. С този акт дружеството става първото в страната, получило легитимно право да оперира по линии от градската транспортна схема. Това превръща Транстриумф Груп КДА до голяма степен в новатор в осъществяването на този вид дейност, след промените в страната, настъпили през 1989г. и довели до преминаването от планова към пазарна икономика.

През всичките почти три десетилетия, дейността на Дружеството е подчинена на основния стремеж – да бъде водещо в сферата на пътническите автомобилни превози, а дейността му да бъде изцяло обърната към задоволяване потребностите на клиента в целия сегмент на пазара със създаване на качествено нов подход в обслужването на гражданите.

От 1995г. до 2001 г. „Транстриумф“ инвестира сериозен ресурс в наемане и закупуване на парцели, в които изгражда модерна инфраструктура с места за паркиране на повече от 200 автобуса, сервизна база, бензиностанция, складови площи, офисни и допълнителни помещения. В същата година дружеството участва в обявения от Община Варна конкурс и печели обслужването на още осем линии, с което става най – голямото частно дружество в сферата на градските пътнически превози.

През 2005г. Дружеството участва в конкурс за обслужване на линии от транспортната схема на съседната на Община Варна - Община Аксаково. Печели конкурса за обслужване на 100% от линиите и поема обслужването на населението на общината с дългосрочен договор.

На обявените през 2007г. конкурси от Община Варна, дружеството участва и печели обслужването на 50 % от линиите от градската транспортна схема на града.

Спазвайки водещия си принцип да осигурява комфорт на пътниците и по повод двадесет годишния си юбилей, Дружеството инвестира в климатизирани автобуси, а в началото на 2011г. поръчва и закупува 20 броя нови автобуса за градски транспорт, които влизат в експлоатация в края на м. март същата година.

Дружеството има опит и в международното сътрудничество. През 2005г. започна период на проучване и търсене на чуждестранни партньори с мисълта за предстоящото присъединяване на страната към ЕС. В средата на 2006г. “Еггед Транспорт Кооператив Сосаети” – Израел закупува 51% от акциите на Транстриумф Груп КДА. Различията в традициите, културата, както и системните разминавания в подхода на работа, налагат обратното изкупуване на дяловете от „Еггед Транспорт Кооператив Сосаети“, без от това да страдат клиенти, партньори и пътници.

През 2008 година дружеството разширява дейността си, като значително увеличава обема на туристическите превози. В рамките на туристическия сезон извършва пълно транспортно обслужване на чуждестранни туристи по договори с най-големите туроператорски компании в света. Транстриумф Груп КДА разполага с повече от 30 туристически автобуса.

Друго направление в дейността, по което Транстриумф Груп КДА работи активно, е извършването на работнически превози и превози по заявка.
Транстриумф Груп КДА придобива всички необходими лицензи за обслужване на автобусни линии - както на територията на страната, така и на територията на страните членки на ЕС.

През 2011г.част от голямото семейство на утвърдения в последните три десетилетия обществен превозвач Транстриумф Груп КДА става и “ТРИУМФ ТАКСИ” ООД - най-бързо развиващата се таксиметрова компания,

За седемте години - от създаването си през 2011 год. до днес, „Триумф Такси” се налага като най-търсената таксиметрова централа във Варна, която поема над 80 % от превозите в града. През 2014г. дружеството регистрира собствена търговска марка.

В края на 2018 година Триумф Такси оперира с повече от 800 автомобила, оборудвани с модерна GPS-система, позволяваща пълен контрол върху извършването на всеки курс, както и най-бързо локализиране и автоматично изпращане на заявка до най-близкия автомобил, когато е нужна незабавна реакция и максимално скъсяване на времето за достигане до клиент.

Организацията в таксиметровата централа позволява за денонощие да бъдат превозени повече от 40 000 души.

От началото на 2012 г. е разработен сайтът на таксиметровата централа, който дава възможност при поръчка онлайн, за клиента да бъде открит най-близкия автомобил /без да минава през диспечер/.

За Транстриумф Груп КДА сигурността на пътниците стои на първо място. Собствената сервизна база и високата компетентност на работещите там позволява поддържането в перфектно техническо състояние на превозните средства. В сервизната база работи само обучен и квалифициран персонал.
Благодарение на това Дружеството предлага качествена поддръжка и ремонт не само за собствени превозни средства, но и за външни клиенти.

Дружеството извършва следните услуги за леки, лекотоварни и тежкотоварни превозни средства:

Независимо от непрекъснатото променящите се икономически условия дружеството винаги е съумявало да предоставя на своите клиенти надеждни превозни услуги и да постига своите оперативни и стратегически цели.

С Транстриумф Груп КДА са свързани едни от най-иновативните проекти, свързани с обществените превози не само във Варна, но и в страната.
Дружеството е пионер в създаването на модерна диспечерска програма, която е превърната в добра основа за създаването на модерна платформа за проследяване в реално време на транспортните средства и получаване на информация за разписанията.

“Varna Trafik”е подарък на варненци, иницииран и финансиран от Транстриумф Груп КДА.

Компанията е сред създателите на модерната транспортна реклама.

След повече от четвърт век активно присъствие на транспортния пазар Дружеството е свалено от сцената на обществените превози едностранно - с разпореждане на Община Варна, по причини, некореспондиращи с икономическата логика.

Въпреки че цяло поколение на прехода израсна с добре организиран и модерен обществен транспорт, благодарение до голяма степен и на Транстриумф Груп КДА, Варна бе върната на практика в миналия век, поверена на вътрешен оператор - наложен като монополист в сектора, и без право на алтернатива в качеството на обществения превоз.

Запитване

{emailcloak=off}
Ако имате конкретен въпрос или искате да направите запитване, моля използвайте нашата контактна форма.
Ние от екипа на "Транстриумф груп", ще се опитаме да отговорим възможно най-скоро на изпратеното от Вас запитване.